Hoe en wie wordt benoemt in een levenstestament?

Levenstestament-gevolmachtigden-Vertrouwenspersoon-erfrecht-InterventioGezien een levenstestament zeer persoonlijke en intiem is, worden over het algemeen partners en/of kinderen als gevolmachtigden benoemt. Natuurlijk kunnen ook andere personen uit de familie, vrienden of professionele hulpverlening worden benoemt.

Het benoemen van de gevolmachtigden wordt meestal vastgelegd via de notaris in een levenstestament. Om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen kan er een toezichthouder worden aangesteld. Het bijkomende nut van een toezichthouder is risicobeperking en ruggespraak bij ingrijpende beslissingen.
Van wezenlijk belang is het aspect vertrouwen van degene die als gevolmachtigde wordt benoemt en de desbetreffende zaken gaat behartigen.