Is het wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen?

Vertrouwenspersoon-psychosociale arbeidsbelasting-Levenstestament-ErfrechtExecuteur-nalatenschap-testament-erfrecht-InterventioEr is geen enkele wettelijke verplichting om een vertrouwenspersoon ten aanzien van zowel ongewenst gedrag als integriteit aan te stellen. Echter, werkgevers zijn verplicht om arbeidsomstandighedenbeleid te voeren waarmee ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. Over de afgelopen jaren zijn er meerdere voorbeelden geweest waarbij de gerechtelijk uitspraak van het niet aanstellen van een vertrouwenspersoon als belangrijke reden werd gezien dat het gevoerde arbobeleid tekort heeft geschoten.

De Wet Huis voor klokkenluiders geldt sinds 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Alle organisaties waar 50 of meer mensen werken, moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand.