Levenstestament

In een levenstestament worden volmachten vastgelegd om bepaalde zaken te regelen wanneer iemand geestelijk of lichamelijk bij leven hier niet meer tot in staat is. In een levenstestament kan per volmacht vooraf geregeld worden wie wordt aangewezen als levensexecuteur, ook wel vertrouwenspersoon genoemd.In een levenstestament worden volmachten vastgelegd om bepaalde zaken te regelen wanneer iemand geestelijk of lichamelijk bij leven hier niet meer tot in staat is. Als er niets is vastgelegd, dan benoemt de rechter een bewindvoerder of curator. In een levenstestament kan per volmacht vooraf geregeld worden wie wordt aangewezen als levensexecuteur, ook wel vertrouwenspersoon genoemd. In een levenstestament worden voor o.a. de volgende zaken volmachten vastgelegd: financieel, medische, persoonlijk en zakelijk. Gelet op het intieme karakter van een levenstestament wordt veelal iemand die dichtbij staat en het vertrouwen heeft als gevolmachtigde aangewezen.
In het voorbereiden van een levenstestament komen heel veel zaken aan de orde. Van praktische vragen zoals wie verzorgt de huisdieren en persoonlijke verzorging tot wie en in hoeverre gevolmachtigd wordt voor medische handelingen en het doen van belastingen.

Een Levensexecuteur werkt transparant, betrouwbaar en houdt rekening met Uw wensen. Wilt u weten wat ik voor U kan betekenen in de voorbereiding van een levenstestament en/of als toezichthouder? Neem dan contact met mij op. Kijk onder contact voor meer informatie.