Tarieven

Interventio BV Tarieven. Erfrecht. Mediation. Vertrouwenspersoon. Levenstestament. ErfrechtExecuteur. Interventio. Tsjip Boersma werkt vanuit Interventio BV met een tarief per uur of een abonnement.

Coaching
De werkzaamheden als Coach zijn ad € 125,- per uur excl. btw en zijn afhankelijk van de overeengekomen richting. Voor een serie aan coaching gesprekken wordt in overleg een passend maatwerkvoorstel gedaan. De eerste 30 minuten van het intakegesprek worden niet gefactureerd.

Mediation
De werkzaamheden voor mediation zijn € 150,- per uur, excl. btw en zijn afhankelijk of het conflict particulier en/of zakelijk is. Voor een traject aan Mediation sessies of intensive eenmalige Mediation sessie wordt in overleg een passend maatwerkvoorstel gedaan. De eerste 30 minuten van het intakegesprek worden niet gefactureerd.

Deze kosten kunnen verschillen als er sprake is van een subsidie vanuit De Raad voor Rechtsbijstand en/of rechtsbijstandsverzekering. Interventio werkt met een coulanceregeling voor mensen die mediation niet kunnen betalen en niet in aanmerking komen voor een subsidie.

Register Executeur en levenstestament
De werkzaamheden als Register Executeur zijn ad € 150,- per uur excl. btw en zijn afhankelijk van de nalatenschap en of er reeds een digitaal nalatenschap dossier aanwezig is. Interventio werkt met staffelprijzen als de voorbereiding van een nalatenschap aan de hand van een digitaal nalatenschap dossier wordt gekoppeld met een benoeming als executeur in het testament en/of levenstestament.

Vertrouwenspersoon
De werkzaamheden als externe vertrouwenspersoon worden aangeboden d.m.v. een jaarlijks abonnement en zijn afhankelijk van o.a. het aantal werknemers binnen een organisatie, of er reeds een interne vertrouwenspersoon aanwezig is, het huidige arbobeleid en het gewenste te voeren arbobeleid van het management en de OR. Het basis abonnement bestaat uit het telefonisch beschikbaar zijn als externe vertrouwenspersoon voor de eerste opvang. De kosten van dit basisabonnement is € 600,- excl. btw per jaar.

Alle overige directe en indirecte kosten zoals eventuele huur van ruimtes, parkeerkosten, reiskosten gerekend buiten een straal van 20 km vanaf Amsterdam, Zeeburgereiland, porti, koerier kosten, vertaalkosten, kosten van een beëdigd tolk, en kosten van eventuele, na overleg, ingeschakelde derden zoals een advocaat, executeur, jurist, familielid, makelaar, notaris, en bijvoorbeeld taxateur worden in rekening gebracht en gefactureerd.

Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Verzuimde of niet tijdig afgezegde afspraken worden volgens het tarief in rekening gebracht.