Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een vertrouwelijk aanspreekpunt en heeft als voornaamste taak mensen die een vermoeden hebben van een integriteitsschending of ongewenst gedrag ervaren op te vangen en te begeleiden. De vertrouwenspersoon heeft hierbij een geheimhoudingsplicht. Onder ongewenst gedrag wordt hier verstaan: agressie en geweld, discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie. Bij een integriteitsschending valt te denken aan bedrog, belangenverstrengeling, corruptie, diefstal, fraude, lekken van informatie, oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, schending van de geheimhoudingsplicht en bijvoorbeeld verduistering.De vertrouwenspersoon is een vertrouwelijk aanspreekpunt en heeft als voornaamste taak – afhankelijk van het soort organisatie – cliënten, leerlingen, medewerkers, scholieren en studenten die een vermoeden hebben van een integriteitsschending of ongewenst gedrag ervaren op te vangen en te begeleiden. De vertrouwenspersoon heeft hierbij een geheimhoudingsplicht.

Onder ongewenst gedrag wordt hier verstaan: agressie en geweld, discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie. Bij een integriteitsschending valt te denken aan bedrog, belangenverstrengeling, corruptie, diefstal, fraude, lekken van informatie, oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, schending van de geheimhoudingsplicht en bijvoorbeeld verduistering.

Wettelijk gezien hebben werkgevers de plicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Sinds juli 2016 verplicht de wet Huis voor klokkenluiders werkgevers met 50 of meer werknemers om een meldregeling (interne klokkenluidersregeling) in te stellen die medewerkers toegang geeft tot een vertrouwelijke adviseur.

Via de Arbeidsomstandighedenwet (arbobeleid), artikel 3, lid 2 zijn werkgevers verplicht om een veilige werkomgeving te bieden en beleid te voeren dat gericht is op voorkoming en beperking van ongewenst gedrag, ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Om invulling te geven aan arbeidsomstandighedenbeleid stellen veel bedrijven een vertrouwenspersoon aan.

Als externe vertrouwenspersoon ondersteun ik degene die ongewenst gedrag ondergaat of een vermeende integriteitsschending wil melden d.m.v. opvang, begeleiding en advies. Geef ik voorlichting binnen organisaties omtrent ongewenst gedrag en integriteit. Daarnaast adviseer ik het management en bestuur van organisaties over beleid op het gebied van ongewenst gedrag, integriteit en meldregelingen zoals een klokkenluidersregeling.

Wilt u weten wat ik als externe vertrouwenspersoon voor U kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Kijk onder contact voor meer informatie.