Wanneer gaat een levenstestament van kracht?

Levenstestament-notaris-Vertrouwenspersoon-erfrecht-InterventioEr is geen bepalende factor van wanneer een levenstestament van kracht gaat. Het kan ingaan vanaf het ondertekenen bij een notaris, bij het gebeuren van de gevreesde situatie waarin het levenstestament heeft voorzien of bijvoorbeeld het vaststellen van een arts van onwilsbekwaamheid. Het bepalen van wanneer het levenstestament in werking treedt, is voor iedereen verschillend en kan worden omschreven in het vastleggen van het levenstestament.
Wat is het verschil tussen een testament en levenstestament?

Een levenstestament is van toepassing tijdens het leven en eindigt bij overlijden. Een testament treedt in werking na het overlijden. De benoemde gevolmachtigde(n) zijn na het overlijden dan ook niet meer bevoegd om namens de desbetreffende persoon te handelen. Mocht er in het testament een executeur zijn benoemd dan is deze na het overlijden bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen.