Wat is een nalatenschapsdossier?

ErfrechtExecuteur-nalatenschap-testament-erfrecht-Vertrouwenspersoon-Levenstestament-InterventioIn het nalatenschapsdossier wordt de meest relevante informatie en documentatie ten aanzien van een nalatenschap vastgelegd. Hierbij valt te denken aan het testament, eventuele huwelijksvoorwaarden, uitvaartwensen, een beschrijving van de (in)boedel, registratie van bezittingen en schulden en bijvoorbeeld abonnementen.