Wat is een digitaal nalatenschapsdossier?

ErfrechtExecuteur-nalatenschap-testament-erfrecht-Vertrouwenspersoon-Levenstestament-InterventioVia het digitaal nalatenschapsdossier hebben nabestaanden via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot dit digitale dossier. In het digitaal nalatenschapsdossier wordt de meest relevante informatie en documentatie ten aanzien van een nalatenschap digitaal vastgelegd. Hierbij valt te denken aan het testament, eventuele huwelijksvoorwaarden, uitvaartwensen, een beschrijving van de (in)boedel, registratie van bezittingen en schulden en bijvoorbeeld abonnementen.

Het digitaal nalatenschapsdossier voldoet aan de hoogste veiligheid- en beveiligingseisen, is uitermate goed beveiligd en zodanig versleuteld dat niemand anders er toegang toe heeft. Ook de dienstverlener als service provider niet.

Na overlijden kunnen alleen de mensen die leesrechten zijn toegekend het digitaal nalatenschapsdossier bekijken. Derde partijen kunnen in geen enkel geval het digitaal nalatenschapsdossier raadplegen.

Digitaal-Nalatenschapsdossier-RegisterExecuteur-InterventioInterventio maakt als Register Executeur bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u doorlopend inzage in dit dossier, zodat u de afwikkeling van de nalatenschap kunt volgen.

Ook de communicatie met alle betrokkenen vindt plaats via dit nalatenschapsdossier.