Wat is een levenstestament?

Kort samengevat is een levenstestament een volmacht om dingen te regelen tijdens het leven maar wanneer iemand geestelijk of lichamelijk hier niet meer tot in staat is. Een levenstestament heeft als doel bepaalde zaken vast te leggen en te regelen in het geval een situatie zich voor doet waarin de desbetreffende persoon zelf deze beslissingen niet meer kan nemen. Hierbij valt te denken aan een zwaar ongeluk, een hersenbloeding of bijvoorbeeld dementie.