Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De overeengekomen oplossingen tussen de betrokkenen uit de mediation worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze afspraken binden de betrokkenen en worden ondertekend.