Wat kost een executeur?

De kosten voor een executeur worden gerekend per uur en zijn afhankelijk van de nalatenschap en of er reeds een nalatenschap dossier aanwezig is.

Interventio werkt met een coulanceregeling voor mensen die een executeur niet kunnen betalen en niet in aanmerking komen voor een subsidie. Kijk onder tarieven voor meer informatie.

Het volgende aan diensten biedt Interventio als executeur aan tegen een vast uurtarief:

  • Inventarisatie nalatenschap
  • Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
  • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden
  • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting
  • Opmaken boedelverslag en finale verdeling
  • Uitbetaling van de erfdelen

Bijkomende diensten, zoals bijvoorbeeld de verdeling van de inboedel, de verkoop van de woning, de bemiddeling bij conflicten, biedt Interventio aan tegen een nader te bepalen uurtarief.

Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet in het vaste tarief begrepen.