Wat wordt geregeld in een levenstestament?

Levenstestament-volmacht-Vertrouwenspersoon-ErfrechtExecuteur-InterventioIn een levenstestament wordt uitgebreid vastgelegd wie als gevolmachtigde namens de desbetreffende persoon beslissingen mag nemen, waarvoor deze gevolmachtigde mag optreden en tot hoever. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn als gevolmachtigde maar ook per onderwerp een gevolmachtigde die beslissingen mag nemen. Bijvoorbeeld een gevolmachtigde v.w.b. financiële beslissingen, een gevolmachtigde ten aan zien van de belastingaangifte, een gevolmachtigde voor persoonlijk zaken en verzorging en een gevolmachtigde voor medische aangelegenheden. Een levenstestament regelt zeer uitgebreid hoe om te gaan met vooraf vastgelegde wensen en voorkeuren.