Wie worden geïnformeerd over een levenstestament?

Levenstestament-informeren-Vertrouwenspersoon-erfrecht-InterventioNa het opmaken van een levenstestament bewaart de notaris de notariële akte in de kluis. Van het afschrift van een levenstestament kan de desbetreffende persoon bepalen wie hiervan tevens een afschrift dient te ontvangen.

Over het algemeen wordt aangeraden de gevolmachtigden vooraf op de hoogte te stellen. Hierbij is het niet direct noodzakelijk om het afschrift met alle details te delen.