Wie zijn er betrokken bij mediation?

In de mediation zijn alleen de betrokkenen aanwezig tussen wie het conflict bestaat en de mediator. Het gesprek is besloten en datgene dat er wordt besproken is strikt vertrouwelijk. De betrokkenen kunnen gezamenlijk overeenkomen anderen zoals een advocaat, executeur, jurist, familielid, makelaar, notaris, en bijvoorbeeld taxateur te raadplegen voor inhoudelijk advies. Voorafgaand worden deze adviseurs gewezen op de vertrouwelijkheid en gevraagd een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Alleen bij uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen mag er door deze adviseurs met anderen over het conflict worden gesproken.