Mediation – vraag en antwoord:

Waarin verschilt mediation met een juridische procedure?

Bij mediation wordt het conflict tussen de betrokkenen zelf opgelost onder begeleiding van een mediator. Het is informeel, bespaart geld en is over het algemeen sneller en korter qua tijd. In een juridische procedure zijn de betrokkenen veel meer afhankelijk van de andere partijen zoals bijvoorbeeld een rechtbank die door middel van een uitspraak het conflict oplost.

Wat doet een mediator?

De mediator is opgeleid om bij conflicten tussen betrokkenen te bemiddelen. Onder begeleiding van de mediator gaan de betrokkenen met elkaar in gesprek, wordt er naar elkaar geluisterd en tussen elkaar onderhandeld om tot een oplossing te komen voor het conflict. De uiteindelijke oplossing moet voor alle betrokkenen in het conflict acceptabel zijn.

Wanneer is mediation zinvol?

Mediation is zinvol bij een conflict waar de betrokkenen het samen willen oplossen en zich hiervoor willen inzetten.

Welke vormen van mediation zijn er?

Mediation kan van toepassing zijn bij een:

  • Arbeidsconflict
  • Burenruzie
  • Echtscheiding
  • Erfenis
  • Familieruzie
  • Ruzie op school
  • Zakelijke conflict

Elk van deze conflicten verreist een eigen benadering en maatwerk.

Wie zijn er betrokken bij mediation?

In de mediation zijn alleen de betrokkenen aanwezig tussen wie het conflict bestaat en de mediator. Het gesprek is besloten en datgene dat er wordt besproken is strikt vertrouwelijk. De betrokkenen kunnen gezamenlijk overeenkomen anderen zoals een advocaat, executeur, jurist, familielid, makelaar, notaris, en bijvoorbeeld taxateur te raadplegen voor inhoudelijk advies. Voorafgaand worden deze adviseurs gewezen op de vertrouwelijkheid en gevraagd een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Alleen bij uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen mag er door deze adviseurs met anderen over het conflict worden gesproken.

Wat is een mediationovereenkomst?

Een mediation gaat van start door middel van een mediationovereenkomst. Naast een korte omschrijving van het conflict bevat deze overeenkomst de “spelregels” welke als basis dient voor de mediation. Onder andere komt hierbij aan de orde de vertrouwelijkheid, de vrijwilligheid in deelname door de betrokkenen, de vergoeding aan de mediator en de rol van de mediator. Een mediator is neutraal, onpartijdig en heeft geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De overeengekomen oplossingen tussen de betrokkenen uit de mediation worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze afspraken binden de betrokkenen en worden ondertekend.

Wat kost mediation?

De kosten voor mediation worden gerekend per uur en zijn afhankelijk van het conflict. Deze kosten kunnen verschillen als er sprake is van een subsidie vanuit De Raad voor Rechtsbijstand en/of rechtsbijstandsverzekering.

Interventio werkt met een coulanceregeling voor mensen die mediation niet kunnen betalen en niet in aanmerking komen voor een subsidie. Kijk onder tarieven voor meer informatie.