Hoe blijven en worden de nabestaanden op de hoogte gesteld van de voortgang?

ErfrechtExecuteur-Nalatenschapcoach-nalatenschap-testament-erfrecht-Vertrouwenspersoon-Levenstestament-InterventioVia het digitaal nalatenschapsdossier kunnen nabestaanden op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afwikkeling van een nalatenschap volgen.

Het is de taak van de Register Executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door gevoerde beheer.

De Register Executeur is de vertrouwenspersoon die de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap op een duidelijke, transparante en voorspoedige manier verzorgt.

Interventio als Register Executeur is het aanspreekpunt voor de erfgenamen en gaat daarbij onpartijdig en onafhankelijk te werk.

Interventio is zeer goed bereikbaar – zie contact details voor nadere informatie.

Uw v-mails, WhatsApps, e-mailberichten e.d.  worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Mocht u geen tijdig antwoord ontvangen, de RegisterExecuteur Expertisedesk is telefonisch op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: +31(0) 36 – 720 09 18.