Wanneer is mediation zinvol?

Mediation is zinvol bij een conflict waar de betrokkenen het samen willen oplossen en zich hiervoor willen inzetten.